Menu Content/Inhalt
O Firmie arrow KOMUNIKACJA arrow - Regulamin
Regulamin przewozu osób
08.01.2007.
Spis treści
Regulamin przewozu osób
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5

PRZEPISY PORZĄDKOWE

1.Przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z niego oraz podczas przewozu podróżny obowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych ogłaszanych przez przewoźnika oraz do wskazówek kierowcy, który odpowiada za zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków przewozu osób i rzeczy.
2.Przy zajmowaniu przez podróżnych miejsc w autobusie przewoźnik uwzględnia pierwszeństwo przejazdu przysługujące równorzędnie (według kolejności wsiadania) posiadaczom ważnych na dany kurs biletów miesięcznych oraz osobom z biletami jednorazowymi zakupionymi na ten kurs w kasie biletowej.
3.Podróżny może zająć w autobusie jedno miejsce dla siebie oraz po jednym miejscu dla każdej jadącej
z nim osoby, której bilet może okazać.
4.Podróżny zajmujący miejsce oznaczone napisem bądź symbolem „dla inwalidy„ lub „dla osoby z dzieckiem na ręku„ winien je zwolnić dla osoby uprawnionej.
5.W czasie jazdy podróżny powinien zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać przez nie jakichkolwiek przedmiotów oraz wskakiwać
i wyskakiwać z autobusu będącego w ruchu.
6.Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.
7.We wszystkich autobusach komunikacji publicznej obowiązuje ustawowy zakaz palenia tytoniu podróżnych spożywania alkoholu przez podróżnych oraz obsługę.
8.Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo – korzystając w razie potrzeby z pomocy organów porządkowych - usunąć z autobusu lub obiektu dworcowego osoby:
- odmawiające uiszczenia należności za przejazd autobusem,
- nie przestrzegające, pomimo upomnienia, obowiązujących przepisów i nie podporządkowujące się wskazówkom personelu przewoźnika,
- nietrzeźwe, zakłócające spokój, znajdujące się w stanie, który z różnych względów może być uciążliwy lub niebezpieczny dla otoczenia.
9.Obsługa autobusu ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób niż wynosi liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.


Zmieniony ( 22.02.2007. )
 

Migawki