Menu Content/Inhalt
O Firmie arrow KOMUNIKACJA arrow - Regulamin
Regulamin przewozu osób
08.01.2007.
Spis treści
Regulamin przewozu osób
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5

PRZEWÓZ RZECZY PODRÓŻNEGO

1.Podróżny, który posiada bilet na przejazd ma prawo:
- przejazdu w zakresie na jaki opiewa bilet i w określonym autobusie,
- przewiezienia ze sobą bezpłatnie:
a)dziecka w wieku do lat 4 jeżeli nie żąda dla niego osobnego miejsca,
b)łatwe do przenoszenia przedmioty stanowiące bagaż ręczny, które:
- nie tamują przejść, nie przeszkadzają podróżnym i nie narażają ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo
- są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach,
- nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej przestrzeni niż ta którą podróżny ma do dyspozycji na półce nad zajmowanym fotelem lub pod nim.
c)rzeczy zaliczanych do bagażu ręcznego
d)małych zwierząt pokojowych (oprócz psa i ptaków, jeżeli nie są uciążliwe z powodu woni lub hałasu i są zabezpieczone przed wyrządzeniem przez nie szkody).
e)składanego wózka inwalidzkiego, jeżeli jest inwalidą poruszającym się przy jego pomocy
- przewiezienia za opłatą przewidzianą w taryfie, na podstawie biletu bagażowego:
f)rzeczy zabranych do wnętrza autobusu, których ilość, waga i wymiary nie pozwalają zaliczyć tych rzeczy do bagażu ręcznego oraz psa. Za przewóz psa (bez względu na jego wielkość) pobiera się opłatę jak za jedną sztukę bagażu. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć włożony kaganiec, a jego opiekun winien okazać przy wsiadaniu do autobusu ważne świadectwo szczepienia psa.
g)rzeczy umieszczonych w osobnym schowku bagażowym autobusu.
2.Podróżny obowiązany jest zachować bilet na przejazd i na przewóz bagażu do czasu zakończenia podróżny oraz dbać o to, by wsiąść do właściwego autobusu i wysiąść z niego na właściwym przystanku.
3.W autobusie nie wolno przewozić:
- przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym lub mieniu przewoźnika i utrudniających warunki odbywania podróży,
- rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych i sanitarno – porządkowych (m.in. materiałów zapalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych),
- nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia),
- żywych zwierząt, z wyjątkiem przewidzianych w ust. 4 i 5.
4.Sposób postępowania z rzeczami nieodebranymi przez podróżnego po zakończeniu przewozu określają przepisy o rzeczach znalezionych.


Zmieniony ( 22.02.2007. )
 

Migawki