Menu Content/Inhalt
O Firmie arrow KOMUNIKACJA arrow - Regulamin
Regulamin przewozu osób
08.01.2007.
Spis treści
Regulamin przewozu osób
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5

PRZEWÓZ OSÓB W KOMUNIKACJI REGULARNEJ

1.Przewoźnik osób w regularnej komunikacji publicznej obowiązany jest zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi zarówno w dworcowych punktach odprawy, jak też podczas przewozu taborem autobusowym.
2.Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do przejazdu ulgowego i okazać go na żądanie obsługi autobusu lub organów kontroli.
3.Bilet stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do określonego w nim przejazdu.
4.Przewoźnik, który wydał bilet obowiązany jest do świadczenia przewozu zgodnie z treścią biletu na rzecz jego nabywcy.
5.W bilecie na przejazd określa się wysokość należności oraz dane niezbędne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego, a w bilecie imiennym uprawniającym do przejazdów wielokrotnych – także dane tożsamości jego posiadacza.
6.Płacąc za przejazd podróżny zobowiązany jest żądać wydania biletu oraz sprawdzić czy jest on właściwy.
7.Bilet wolno odstąpić innej osobie tylko wtedy, gdy nie jest imienny, a przejazd nie został rozpoczęty.
8.Bilet uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przewozu.
9.Przy przejazdach z przesiadaniem podróżny winien nabyć na każdy kurs oddzielny bilet.
10.Przejazd posiadaczy biletów miesięcznych innym kursem niż określony w bilecie przewoźnik obowiązany jest dopuścić w miarę wolnych miejsc w autobusie.
11.W razie utraty biletu podróżny traci prawo do dalszego przejazdu i winien wykupić bilet ponownie.
12.Wtórników biletów utraconych (dot. to również imiennych biletów miesięcznych) nie wydaje się.


Zmieniony ( 22.02.2007. )
 

Migawki