Menu Content/Inhalt
O Firmie arrow KOMUNIKACJA arrow - Regulamin
Regulamin przewozu os贸b
08.01.2007.
Spis tre禼i
Regulamin przewozu os贸b
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5

PRZEW脫Z OS脫B W KOMUNIKACJI REGULARNEJ

1.Przewo?nik os贸b w regularnej komunikacji publicznej obowi?zany jest zapewni? podr贸?nym odpowiednie warunki bezpiecze?stwa i higieny oraz wygody i nale?ytej obs?ugi zar贸wno w dworcowych punktach odprawy, jak te? podczas przewozu taborem autobusowym.
2.Podr贸?ny obowi?zany jest posiada? wa?ny bilet lub dokument uprawniaj?cy do przejazdu ulgowego i okaza? go na ??danie obs?ugi autobusu lub organ贸w kontroli.
3.Bilet stanowi dow贸d zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do okre?lonego w nim przejazdu.
4.Przewo?nik, kt贸ry wyda? bilet obowi?zany jest do ?wiadczenia przewozu zgodnie z tre?ci? biletu na rzecz jego nabywcy.
5.W bilecie na przejazd okre?la si? wysoko?? nale?no?ci oraz dane niezb?dne do ustalenia zakresu uprawnie? podr贸?nego, a w bilecie imiennym uprawniaj?cym do przejazd贸w wielokrotnych – tak?e dane to?samo?ci jego posiadacza.
6.P?ac?c za przejazd podr贸?ny zobowi?zany jest ??da? wydania biletu oraz sprawdzi? czy jest on w?a?ciwy.
7.Bilet wolno odst?pi? innej osobie tylko wtedy, gdy nie jest imienny, a przejazd nie zosta? rozpocz?ty.
8.Bilet uprawnia do przejazdu okre?lonym kursem autobusowym i nie daje prawa do przerwy w podr贸?y na przystankach po?rednich na trasie przewozu.
9.Przy przejazdach z przesiadaniem podr贸?ny winien naby? na ka?dy kurs oddzielny bilet.
10.Przejazd posiadaczy bilet贸w miesi?cznych innym kursem ni? okre?lony w bilecie przewo?nik obowi?zany jest dopu?ci? w miar? wolnych miejsc w autobusie.
11.W razie utraty biletu podr贸?ny traci prawo do dalszego przejazdu i winien wykupi? bilet ponownie.
12.Wt贸rnik贸w bilet贸w utraconych (dot. to r贸wnie? imiennych bilet贸w miesi?cznych) nie wydaje si?.


Zmieniony ( 22.02.2007. )
 

Migawki