Menu Content/Inhalt
O Firmie arrow KOMUNIKACJA arrow Komunikacja arrow Kursy zawieszone od 01.08.2017 r.
Kursy zawieszone od 01.08.2017 r.
24.07.2017.
PKS w Dzier?oniowie S.A. w upad?o?ci likwidacyjnej
niniejszym informuje, i? od dnia 01.08.2017 r.
zaprzestaje wykonywania kursów komunikacji zwyk?ej 
na trasie: Dzier?oniów – ?agiewniki – Wroc?aw
,
tj.: 
- odjazd kursu o godz. 13:50 D z Dworca Autobusowego w Dzier?oniowie
- odjazd kursu o godz. 16:00 D ze stanowiska nr 8 Tymczasowego Dworca Autobusowego we Wroc?awiu
 
Informujemy jednocze?nie, i? kursy linii przyspieszonej obs?ugiwane b?d? bez zmian. 
 
nastpny artyku »

Migawki